fbpx
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách nám říká:
„Veřejná sbírka je sbírka pořádaná k získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých prostředků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, pro rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo k zajištění ochrany kulturních památek, tradic a životního prostředí.“ 

Protože jsme spolek (tj. právnická osoba) a žádáme vás o finanční podporu ať už na sociálních sítích, tzv. direct mailingem, poštou nebo prosbou na webových stránkách, tak musíme mít veřejnou sbírku založenou. Žádáme totiž o finance širokou veřejnost, ne pouze konkrétní osobu, a tudíž nemáme přehled o tom, kdo z vás oslovených lidí, do sbírky přispěje a kdo ne (neurčený okruh přispěvatelů). 

O co tedy konkrétně jde?
Jde hlavně O KONTROLU PENĚZ. Abyste VY věděli, že peníze budou použity na ten účel, na který jste je poslali. Nestane se tedy, že by za vaše peníze jel někdo třeba na dovolenou nebo si nakoupil novou kosmetiku. Veřejnou sbírku totiž kontrolují příslušné krajské úřady/ Magistrát hl. m. Prahy. Spolek sem musí každý rok doložit své vyúčtování – dokládají se veškeré příjmy a hlavně výdaje (faktury, smlouvy, ….). A peníze můžeme použít jen na účel, který máme napsaný v osvědčení: 

  1. úhrady nákladů na veterinární péči pro zvířata, protiparazitární ošetření, léky, nákup krmiva, steliva, misek, nákup hygienických a desinfekčních prostředků, nákup odchytové techniky a vybavení, polystyrénových boudiček, škrabadel, polic a wc pro kočky,
  2. úhrady kastračního programu koček, včetně úhrady související veterinární péče,
  3. úhrady pronájmu prostor za účelem pořádání osvětové činnosti, úhrady nákladů na tisk a distribuci odborných publikací a letáků, týkajících se osvětové a poradenské činnosti pro veřejnost v oblasti ochrany zvířat a jejich welfare,
  4. finanční podpory ostatním právnickým osobám, tj. útulkům / dočáskám / depozitům / azylům, a to na náklady spojené s péčí o zvířata v České republice (veterinární péči pro zvířata, protiparazitární ošetření, léky, nákup krmiva, steliva, misek, nákup hygienických a desinfekčních prostředků, nákup odchytové techniky a vybavení, polystyrénových boudiček, škrabadel, polic a wc pro kočky, kastrační program koček, včetně úhrady související veterinární péče).

 Vše si můžete zkontrolovat na stránkách Ministerstva vnitra: https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=13610

 

Naše osvědčení pro konání veřejné sbírky

Naše osvědčení pro konání veřejné sbírky

Naše osvědčení pro konání veřejné sbírky

Naše osvědčení pro konání veřejné sbírky

KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ

Rok 2021

 

Změna názvu právnické osoby

Akceptace

 

 

 

 

 

 

Založení veřejné sbírky je docela byrokraticky náročné, je potřeba vyplnit a vyřídit mnoho formulářů a různých potvrzení (o bezdlužnosti u zdravotních pojišťoven a celní zprávy, výpis z trestního rejstříku pro osoby, které budou jednat ve věci veřejné sbírky a další dokumenty). My jsme celkem posílali 24 souborů 😊 .

Pro veřejnou sbírku NENÍ nutné mít zřízený transparentní účet, protože celý účet je kontrolován příslušným úřadem. My ho ale máme, protože nám to přišlo tak nějak transparentnější, abyste i vy viděli, na co peníze používáme. Proto všude píšeme tuhle větičku: Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. Zasláním prostředků vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména, příjmení a zaslané finanční částky. 🙂 

My pod veřejnou sbírkou pořádáme i aukce. Jedná se o prodej předmětů, který probíhá pod Veřejnou sbírkou spolku Pomáháme útulkům z. s., na základě osvědčení (rozhodnutí) Magistrátu hlavního Města Prahy č. j.: MHMP 1093296/2021. Výše příspěvku z prodeje předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnut, je 75 %. Zbylých 25 % převádíme na náš provozní transparentní účet a používáme je na platby za odesílání aukcí, reklamy nebo další provozní náklady.  

Funguje to tak, že celou částku za aukci včetně poštovného, posíláte na náš sbírkový účet. Vždy po kompletní úhradě aukce, převedeme 25 %, a to POUZE z částky za předměty, na provozní účet a zbytek peněz (vlastně částku za poštovné, nebo když pošlete zvířátkům něco navíc) ZŮSTÁVÁ na sbírkovém účtu.